Planinarski savez Srbije

Kamp za mlade i perspektivne alpiniste, Kablar 2021. – poziv

K O N K U R S
Za učešće na kampu za mlade „Kablar 2021.“

ORGANIZATOR:
Komisija za alpinizam PSS-a.

VOĐE KAMPA:
Saša Pantelić, stariji alipinista pripravnik
Nenad Tripković, instruktor alpinizma

CILj KAMPA:
– Upoznavanje mladih sa istorijom alpinizma, opremom koja se koristi u alpinizmu, načinima i stilovima penjanja u alpinizmu.
– Predavanje na temu:
– Motoričke sposobnost i uspeh u penjanju,
– Faktor pada
– …….
– Tehnike i načini postavljanja siguronosne opreme prilikom uspona,
– Abzajl sa partnerom
– Sidrišta u tradicionalnom penjanju,
– Penjanje sportsko opremljenih ili školskih alpinističkih smerova.

OPŠTE:
Na kampu će se predviđene teme obrađivati teorijski u vidu teorijskih predavanja i blok nastavom praktične nastave na terenu. Na ovaj način biće omogućen optimalan transfer znanja i veština. Pojedine teme će biti realizovane u formi demonstracije, a pojedine teme će polaznici praktično probati i uvežbavati.
Teorijska nastava biće realizovana sa svim polaznicima zajedno, i biće primenjena metoda usmenog izlaganja, audio-vizelna metoda i interaktivna nastava. Praktična nastava biće organizovana kroz frontalni, grupni, i individualni rad.
O realizaciji i broju časova teorijske i praktične nastave koji će biti održani u toku jednog dana, odluku donose izvođači nastave, a na osnovu sopstvene procene postojanja uslova za njenu bezbednu realizaciju.

VREME IZVOĐENjA:
Vreme izvođenja kampa je od 08. do 10. oktobra 2021. godine.

NAČIN PREVOZA:
Prevoz će biti organizovan putničkim vozilima ili javnim prevozom.
SMEŠTAJ:
Smeštaj je u motelu Dom-Dom.

CENA:
Učešće će biti sufinansirano iz sredstava Komisije za alpizam PSS-a.
Sufinansiranje se odnosi na: Organizaciju kampa, realizaciju nastave, prevoz učesnika, smeštaj i ishranu.

BROJ I OBAVEZE UČESNIKA:
Broj učesnika je ograničen na 17 (14 + 3 instruktora ili demonstratora).
Kriterijum i rang lista učesnika:
Učesnici moraju biti mlađi od 24 godine života i biti članovi PSS-a. Učesnik može ali i ne mora biti član AO ili AS (tj ne mora obavezno da ima osnovnu alpinističku obuku).
Rang lista se pravi na osnovu godina učesnika, broja članova iz istog AO ili AS, ili PSO, vodeći računa o teritorijalnoj zastupljenosti.
Prednost za učešće na Kampu imaju kandidati sa završenom nekom od alpinističkih obuka.
Komisija zadržava pravo da na osnovu uvida u eventualnu penjačku aktivnost prijavljenog kandidata ili učešća u akcijama koje je organizovala KA PSS u 2019. i 2020. god. donese konačnu odluku o prihvatanju učešća na kampu.
U slučaju više prijavljenih učesnika iz jednog AO ili AS, a u skladu sa planinarskom etikom, očekujemo da će načelnici istih odrediti učesnike čije će učešće u kampu mladih biti svrsishodno u izgradnji učesnika kao alpiniste a tim i alpinizma na nivou sekcije ili odseka. U slučaju da je učesnik mlađi od 18 godina, učesnik je dužan da načelniku sekcije ili odseka i vođi kampa, da na uvid potpisanu pismenu saglasnost roditelja o učešću na kampu za mlade.
Svi učesnici su u obavezi da poštuju Pravilnik o bezbednosti i odgovornosti u izvođenju planinarskih aktivnosti PSS, pravila i uputstva domaćina kao i vođe akcije.
Obavezno poneti planinarsku knjižicu sa plaćenom i overenom markicom za tekuću godinu.
Takođe očekujemo da se svi angažuju u okviru svojih mogućnosti što se tiče prevoza i da se prijave vrše uz napomenu da li ste spremni da angažujete sopstveni automobil. Sufinansiranje je moguće samo ako se u automobilu nalaze najmanje 3 učesnika.

PRIJAVE:
Prijave se vrše uz popunjeni registracioni list, na adresu Planinarski Savez Srbije Komisija za Alpinizam Andrićev Venac 2 11000 Beograd i na e-mail komisijazaalpinizam.pss@gmail.com najkasnije do 30.09.2021. godine.

Elaborat konkursa sa obrazcem za prijavu možete preuzeti OVDE.

SVI UČESNICI UČESTVUJU NA VLASTITU ODGOVORNOST