Planinarski savez Srbije

Kamp mladih alpinista – poziv za učešće

K O N K U R S
Za učešće na kampu za mlade „Kablar 2019“

ORGANIZATOR:
Komisija za alpinizam PSS-a.

VOĐE TABORA:
Obrad Kuzeljević

CILj TABORA:
Upoznavanje mladih sa istorijom alpinizma, opremom koja se koristi u alpinizmu, načinima i stilovima penjanja u alpinizmu.
Ciljevi i motivi bavljenja alpinizmom.
Predavanje na temu „priprema alpinističkog uspona“ sa akcentom na bezbednom izvođenju uspona.
Rad u alpinističkoj navezi i spust niz alpinističko uže (abzajl). Tehnike samospasavanja.
Penjanje sportsko opremljenih smerova osiguranjem „top-rop“.

OPŠTE:
Na kampu će se obrađivati teme teorijski u vidu predavanja i blok nastavom predavanja i vežbi na terenu koji omogućava optimalan transfer znanja i veština. Neke od tema bile bi demonstrirane a vežbi bi pristupili samo polaznici koji imaju završen najmanje osnovni tečaj letnje tehnike alpinizma.
Teorijska nastava realizuje se sa svim polaznicima zajedno, a praktičnu nastavu izvođači nastave realizuju sa svakim polaznikom pojedinačno.
O realizaciji i broju časova praktične nastave koji će biti održani u toku jednog dana, odluku donose izvođači nastave, a na osnovu sopstvene procene postojanja uslova za njenu bezbednu realizaciju.

VREME IZVOĐENjA:
Vreme izvođenja kampa je od 06 do 08 septembra 2019 god.

NAČIN PREVOZA:
Prevoz će biti organizovan putničkim vozilima ili javnim prevozom.

SMEŠTAJ:
Smeštaj je u motelu Dom-Dom.

CENA:
Učešće će biti sufinansirano iz sredstava KA.
Sufinansiranje se odnosi na: Organizaciju kampa, prevoz učesnika, smeštaj i ishranu.

BROJ I OBAVEZE UČESNIKA:
Broj učesnika je ograničen na 20
Kriterijum i rang lista učesnika:
Učesnici moraju biti mlađi od 24 godine života i biti članovi PSS-a. Učesnik mora biti član AO ili AS.
Rang lista se pravi na osnovu godina učesnika, broja članova iz istog AO ili AS, vodeći računa o teritorijalnoj zastupljenosti.
Komisija zadržava pravo da na osnovu uvida u eventualnu penjačku aktivnost prijavljenog kandidata ili učešća u akcijama koje je organizovala KA PSS u 2018 god. donese konačnu odluku o prihvatanju učešća na kampu.
U slučaju više prijavljenih učesnika iz jednog AO ili AS, a u skladu sa planinarskom etikom, očekujemo da će načelnici istih odrediti učesnike čije će učešće u kampu mladih biti svrsishodno u izgradnji učesnika kao alpiniste a tim i alpinizma na nivou sekcije ili odseka. U slučaju da je učesnik mlađi od 18 godina, učesnik je dužan da načelniku sekcije ili odseka i vođi kampa, da na uvid potpisanu pismenu saglasnost roditelja o učešću na kampu za mlade.
Svi učesnici su u obavezi da poštuju Pravilnik o bezbednosti i odgovornosti u izvođenju planinarskih aktivnosti PSS, pravila i uputstva domaćina kao i vođe akcije.
Obavezno poneti planinarsku knjižicu sa plaćenom i overenom markicom za tekuću godinu.
Takođe očekujemo da se svi angažuju u okviru svojih mogućnosti što se tiče prevoza i da se prijave vrše uz napomenu da li ste spremni da angažujete sopstveni automobil. Sufinansiranje je moguće samo ako se u automobilu nalaze najmanje 3 učesnika.

Prijava – kamp za mlade alpiniste

PRIJAVE:
Prijave se vrše uz popunjeni registracioni list, na adresu Planinarski Savez Srbije Komisija za Alpinizam Andrićev Venac 2 11000 Beograd i na e-mail komisijazaalpinizam.pss@gmail.com najkasnije do 30. 08. 2019. god.
Svi učesnici učestvuju na vlastitu odgovornost.