Planinarski savez Srbije

KALENDAR AKTIVNOSTI PSS ZA 2019. GODINU

Na predlog Načelništva, OU PSS usvojio je Kalendar takmičenja i manifestacija Planinarskog saveza Srbije za 2019. godinu, koji možete pogledati ovde.