Planinarski savez Srbije

Izveštaj sa RA „TRAGOM DRUGOG PREKOBROJNOG PUKA“

Uz podršku PSS, PSD „Cer“ iz Šabac organizovao je Republičku akciju pod nazivom

„TRAGOM DRUGOG PREKOBROJNOG PUKA“

 

RA „TRAGOM DRUGOG PREKOBROJNOG PUKA“ održana je u subotu 19. avgusta na planini Cer. Ove godine na akciji se okupilo 294 planinara iz  19 OPO.

Pored planinara iz Srbije na akciji su učestovali i planinari iz BIH, Hrvatske i Makedonije.

Akcija je počela u skladu sa satnicom akcije i  protekla je bez ikakvih nepredviđenih događaja.

Po završetku akcije, podeljene su zahvalnice klubovima.