Planinarski savez Srbije

Izveštaj sa TA 9.Uspon na Radan 2022 – Putem Zmaja

Uz podršku PSS, Planinarsko-biciklistički klub „Zmaj sa Radan“ Bojnik organizovao je tradicionalnu akciju pod nazivom

„9.Uspon na Radan 2022 – Putem Zmaja“

Tradicionalna planinarsa akcija „9.Uspon na Radan 2022 – Putem Zmaja“ ove godine je okupila 320 planinara iz  25 OPO.

Akcija je počela u skladu sa satnicom akcije i merama zaštite od infekcije KOVID19. Akciju je otvorio ispred Organizatora Predsednik PBK Zmaj sa Radana, predsednik kluba Ivica Aranđelović.

U 09:00 akcija je proglašena otvorenom. Organizator je ove godine obezbedio 9 vodiča na stazi koji su se brinuli o učesnicima kao i štab akcije sa 10 volontera koji su bili zaduženi za prijem planinara kao i za podelu hrane i zahvalnica učesnicima.

Akcija je protekla bez ikakvih nepredviđenih događaja.