Planinarski savez Srbije

Izveštaj sa Početne speleološke obuke

Komisija za speleologiju PSS izvela je u Zlotu Početnu speleološku obuku koja je trajala od 7. do 13.oktobra. Polaznici obuke su kroz seriju teorijskih predavanja, praktičnih vežbi na prirodnoj steni i terenskim aktivnostima obilaska pećina i jama imali priliku da se upoznaju sa širim aspektima speleologije kao sportske i naučno-istraživake discipline i osamostale se u kretanju po speleološkoj instalaciji u “ded“ tehnici. Polaznicima obuke predstoji završna vežba od 28. do 30.10. u jami Pešterici i Vetrenoj dupki u selu Vlasi (Pirot).