Planinarski savez Srbije

Izveštaj o održanoj obuci za markirante

U organizaciji PSS-a, Komisije za planinarske terene, u periodu od 20. do 21. maja 2023. godine je održan Seminar za markirante u Lipovcu kod Aleksinca. Seminar je iniciran od UNDP-a i finansijski podržan od kompanije Coca-Cola HBC za potrebe uređenja i održavanja planinarskih puteva u okolini Vlasinskog jezera u okviru Projekta „Vlasina – čista ljubav“.

Obuku je uspešno završio 21 polaznik iz 8 osnovnih planinarskih organizacija Planinarskog saveza Srije, uglavnom iz jugoistočne i istočne Srbije, kao planinarskih regija. Pored polaznika, na ovom Seminaru su bili prisutni: nastavni tim, koga su činili: Gvozden Uglješa, Boris Mićić i Branislav
Božović, kao i predsednik Komisije za planinarske terene, Slobodan Stefanović u svojstvu organizatora Seminara.

Pored teoretskog dela Seminara, obuka je sadržala praktičan rad na terenu i test na kome su svi polaznici pokazali veoma visok nivo znanja.

Predsednik Komisije za planinarske terene
Slobodan Stefanović