Planinarski savez Srbije

Informacije o načinu realizacije programa osposobljavanja sportskih vodiča

Poštovani,
U skladu sa preporukama Ministarstva obrazovanja i instituta „Batut“, ovim putem Vas obaveštavamo da će se nastava i polaganje ispita, iz opšteg dela, na programu osposobljavanja za sticanje zvanja „Sportski vodič u planinarstvu“ realizovati na sledeći način:

 • Prijave zainteresovanih kandidata primaće se najduže do 01.06.2020. godine;
 • Važeće su prijave koje su zainteresovani kandidati podneli za aprilski rok i ne mora se niko ponovo prijavljivati;
 • Nakon dostavljanja dokaza o uplati školarine ili njenog dela, dobićete građu za pripremu ispita u elektronskoj formi;
 • Od 01.06.2020. godine biće vam dostupna predavanja iz svih predmeta, o čemu ćete biti obavešteni putem vaše mail adrese;
 • Ispiti će se polagati putem „skypea“, „zoom“ aplikacije ili na Fakultetu po posebnom rasporedu;
 • Svi prijavljeni kandidati dobiće detaljno uputstvo o načinu polaganja ispita. Ispiti će moći da se polažu počev od 03.06.2020. godine;
 • Termin polaganja ispita putem „skypea“ ili „zoom“ aplikacije vrši se u neposrednom kontaktu sa predmetnim profesorom, putem mail adrese, a polaganje ispita na Fakultetu prijavljuje se profesoru Slobodanu Krneti, radi utvrđivanja rasporeda po manjim grupama;

Kontakt adrese predmetnih profesora su:

 • Osnove komunikologije i timski rad, Prof. dr Violeta Zubanov, violeta.zubanov@tims.edu.rs
 • Osnove psihologije sporta, Doc. dr Jelena Sokić, jelena.sokic@tims.edu.rs
 • Poznavanje čoveka (Biologija razvoja čoveka, funkcionalna anatomija i fiziologija rada), Prof. dr Dušan Perić, dusan.peric@tims.edu.rs
 • Teorija fizičkih aktivnosti, Prof. dr Romana Romanov, romana.romanov@tims.edu.rs
 • Osnove turizma, Prof. dr Srđan Milošević, srdjan.milosevic@tims.edu.rs

Sa poštovanjem!
Koordinator programa
Prof. Slobodan Krneta