Planinarski savez Srbije

FORMULAR „EVIDENCIONI KARTON ČLANA“

Formular „Evidencioni karton člana“ koji će se koristiti pri unosu u matičnu evidenciju PSS  možete preuzeti ovde.

Formular se može popuniti elektronski ili odštampati pa skeniran vratiti na mail office@pss.rs ili ga možete poslati poštom na adresu: Andrićev Venac 2/1 11000 Beograd.

Izgled članske kartice