Planinarski savez Srbije

DRY TOOLING I PENJANJE NA LEDU- ORGANIZACIJA TAKMIČENJA 2020.

Komisija za draj tuling i takmičarsko penjanje u ledu poziva sve klubove/ društva koji su članovi Planinarskog saveza Srbije da konkurišu za organizaciju takmičenja- jedno kolo Slovenačko-hrvatsko-srpskog prvenstva u penjanju na ledu i dry toolingu  za 2020. godinu.

Rok prijave na konurs je do 20.04.2019.

Organizator je dužan da takmičenje oganizuje po takmičarskom pravilniku za draj tuling/penjanje u ledu PSS, da na vreme obavesti klubove/društva o održavanju takmičenja, kao i da dostavi izveštaj na za to predviđenom obrascu.

Prijava na konkurs za organizaciju takmičenja dostavlja se na posebnom obrascu, kancelariji Planinarskog saveza Srbije poštom, lično ili e-mail adresom na: office@pss.rs, sa naznakom za organizaciju planinarskih takmičenja.

Komisija za dry tooling i takmičarsko penjanje na ledu