Planinarski savez Srbije

ДРУГА РЕДОВНА СКУПШТИНА XXIII САЗИВА ПСС

Друга редовна Скупштина XXIII сазива ПСС заказана је на основу чл. 29 Статута ПСС и Планом активности за 2024. годину, за дан 10. март 2024. године.

Скупштина ће се одржати у у Инђији, у Културном центру Инђије, улица Војводе Степе 40 а, са почетком у 12:00 часова.

Право гласа на Скупштини има 206 делегата из 100 Основних планинарских организација и 7 делегата: представник придружених чланица ПСС, територијалних
савеза, Стручног савета спортских стручњака и Секције заслужних спортиста. На Скупштини право на учешће у раду има и 92 делегата без права гласа.

Регистрација делегата ће се обавити од 11 до 12 часова.