Planinarski savez Srbije

DOZVOLE ZA RAD – SUDIJE

Poštovani,
Obraćam Vam se radi uređenja procedure izdavanja dozvole za rad sudijama PSS. Potrebno je uspostaviti proceduru koja je usklađena sa propisima, a pre svega sa Pravilnikom o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja. Pravilnik daje mogućnost polaganja sudijskog ispita pred Ispitnom komisijom koju obrazuje PSS bez stručnog osposobljavanja na akreditovanim visokoškolskim ustanovama iz oblasti sporta.

Preduslov za pristupanje ispitu je završeno najmanje srednje obrazovanje i pet godina aktivnog sudijskog staža u odgovarajućoj planinarsko sportskoj disciplini. Po položenom ispitu polaznik dobija „C“ dozvolu za rad (sudija) koja omogućava rad: sudije na stazi, sudije merioca vremena, sudije oficijelnog kamermana, sudije na smeru, sudije administratora. “C“ dozvola omogućava sve osim zvanje glavnog sudije.

Pravilnik o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja pruža mogućnost polaganje sudijskog ispita pred Ispitnom komisijom PSS za sticanje “B“ dozvole za rad (Nacionalni sudija) bez stručnog osposobljavanja na akreditovanim
visokoškolskim ustanovama iz oblasti sporta. Preduslov za pristupanje ispitu je završeno najmanje srednje obrazovanje i deset godina aktivnog sudijskog staža u odgovarajućoj planinarsko sportskoj disciplini. Polaganjem ispita ostvaruju se uslovi za sticanje „B“ dozvole za rad koja omogućava zvanje glavnog sudije.
Polaganjem sudijskog ispita može se steći jedno od sudijskih zvanja u pet planinarsko sportskih disciplina:
– takmičarsko penjanje u ledu i draj tuling;
– planinarsku orijentaciju;
– planinarski treking;
– sportsko penjanje na prirodnoj steni;
– takmičenja u planinskom trčanju.


Pozivamo one koji ispunjavaju uslov za sudijski staž da se prijave za polaganje sudijskog ispita pred komisijom koju obrazuje PSS. Na takav način bismo brže i lakše dobili veći broj sudija. Molim vas da razmotrite ovu mogućnost i prikupite u narednih mesec dana popunjene obrasce broj 28S od zainteresovanih kandidata kako bismo, u zavisnostiod interesovanja, omogućili polaganje sudijskog ispita. Komisije planinarsko sportskih disciplina treba da pripreme predlog ispitnih pitanja za sudije.

Komisija za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje dozvole za rad sportskom stručnjaku
Predsednik
Milivoj Erdeljan