Planinarski savez Srbije

DOPIS KOMISIJE ZA PREVENTIVU I BEZBEDNOST PSS-A

Planinarski Savez Srbije svake godine ugovara polisu osiguranja od nezgode za svoje članove. Ove godine, polisa osiguranja lica od nezgode, ugovorena je sa osiguravajućim društvom Wiener Stadtische. Osigurani rizici po ovoj polisi obuhvataju:

  • Smrt usled nezgode
  • 100% invaliditet (procenat srazmerno težini povrede 0-100%)
  • Troškove spasavanja

Osiguranje važi za sve članove Saveza starije od 14 i mlađe od 75 godina života.

Deca školskog uzrasta do 14 godina, imaju obavezno osiguranje od nezgode 24h dnevno, koje se zaključuje preko škole. Deca mlađa od 7 godina često nemaju osiguranje od nezgode, ali za njih ovu polisu mogu jedino roditelji ili staratelji da ugovore.

Polisa osiguranja se odnosi isključivo na nezgodu, dok rizik bolesni nije uključen.

Kako bi se osigurani rizik po slučaju naplatio, neophodno je da se lice odmah, a najkasnije u roku od 5 dana od trenutka nezgode, javi lekaru. Potrebno je dostaviti kompletnu dokumentaciju od trenutka nezgode do kraja lečenja, nakon završetka lečenja. Ukoliko je u tom periodu lice koristilo bolovanje, potrebno je da sa kompletnom medicinskom dokumentacijom, dostavi i dokaz o privremenoj sprečenosti za rad (doznaka lekara). Ukoliko grana sporta kojom se osiguranik bavi, obuhvata: skijanje, alpinizam, speleologiju, visokogorstvo iznad 3000mnv, član PSS može da te osigurane rizike pokrije drugom polisom osiguranja koja pokriva sportove visokog rizika. Ograničenja po polisi osiguranja odnose se na sportove: skijanje, alpinizam i speleologiju. Osnovne planinarske aktivnosti su pokrivene, kako u zemlji, tako u inostranstvu.

Ukoliko do osiguranog slučaja dođe kod osiguranja nezgode za planinare, član PSS-a je dužan da dostavi  PSS-u:

  • Kompletnu medicinsku dokumentaciju od početka do kraja lečenja, sa svim izveštajima lekara (izveštaji, rentgen snimci, dokaz o privremenoj nesposobnosti za rad i sl),
  • Kopiju kartice tekućeg računa, kopiju članske kartice PSS-a, lične podatke ili kopiju lične karte,
  • Odluku Upravnog odbora da je planinarska akcija u godišnjem planu kluba, ili naknadna odluka UO o organizaciji planinarske aktivnosti
  • Izveštaj vodiča o izvedenoj akciji i kako je došlo do nezgode na toj planinarskoj aktivnosti (obrazac 010 PSS-a).
  • Popunjen obrazac osiguravajuće kuće samo prva strana obrasca.

 

Pravo na nadoknadu štete po uslovima osiguranja imaju isključivo članovi Planinarskog Saveza Srbije sa plaćenom godišnjom članarinom za tekuću godinu.

Kompletna dokumentacija se dostavlja Planinarskom Savezu Srbije na adresuAndrićev venac 2/1, 11103 Beograd, a ne osiguravajućem društvu. Ovo je obaveza Saveza, kao ugovarača osiguranja.

 

 

Komisija za prevenciju i bezbednost PSS-a