Planinarski savez Srbije

Alpinističkli tabor Kablar 2022

K O N K U R S

za učešće na alpinističkom taboru „Kablar 2022“

ORGANIZATOR: Alpinistički odsek Čačak i KA PSS
VOĐA TABORA: Slobodan Milovanović
CILJ TABORA: Penjanje u suvoj steni klasičnih alpinističkih smerova visine 50 – 300 m, težina od III stepena UIAA.

U izbor ulaze samo penjači koji su predali penjačke kartone Komisiji za alpinizam. Prednost imaju penjači sa overenim zvanjima za 2022. godinu.

VREME IZVOĐENJA TABORA: 15-17.04.2022. godine
NAČIN PREVOZA: Prevoz će biti u sopstvenoj režiji, automobilima ili sredstvima javnog prevoza.

SMEŠTAJ: Smeštaj i štab tabora je u planinarskom domu PD Kablar. Naknada za korišćenje doma je 700 dinara po osobi po noćenju. Rezervacije na tel. 064/852-60-48 (Aleksandar Barać).

CENA: Troškove snose sami učesnici.

BROJ UČESNIKA: Ograničen.

Kriterijumi i rang lista učesnika: minimalno zvanje mlađi alp. pripravnik ili tečajac sa završenim letnjim alpinističkim tečajem. U tom slučaju, klubovi, odseci i sekcije koji šalju tečajce ili mlađe alp. pripravnike moraju da zaduže minimum 1 (jednog) iskusnijeg penjača na 2 (dva) neiskusna u skladu sa alpinističkim pravilnikom PSS-a. Učesnici tabora koji ne budu mogli da oforme navezu u skladu sa pravilnikom, moći će svoje aktivnosti da sprovode samo na sportskim smerovima.
Rang lista se pravi na osnovu alpinistiških kartona 2020 – 2021.
Učesnici su u obavezi da najave svoje uspone dan ranije i vode dnevni izveštaj uspona, ukupni izveštaj ostvarenih uspona, kao i da prilože 10 do 15 fotografija sa istih (fotografije se šalju na alpinizam@pss.rs i alpinistikablar@gmail.com ). Svi učesnici su u obavezi da poštuju Pravilnik o bezbednosti i odgovornosti u izvođenju planinarskih aktivnosti PSS, pravila i uputstva organizatora i vođe akcije.
Obavezno poneti planinarsku knjižicu sa markicom za tekuću godinu i popunjenu izjavu o rizicima i preuzimanju odgovornosti koja je u sastavu ovoga Elaborata.

PRIJAVA: Prijava se vrši uz popunjeni registracioni list i izjavu o rizicima i preuzimanju odgovornosti (u sastavu Elaborata), dostavljanje penjačkih kartona za period 2019 – 2020. godina na e – mail adresu: alpinizam@pss.rs i alpinistikablar@gmail.com , najkasnije 5 dana pre početka tabora.
Informacije na broj telefona 064/1923816 (Boris Levai).

Svi učesnici učestvuju na vlastitu odgovornost.

PLAN I PROGRAM TABORA

1. dan
• Smeštanje učesnika
• Večera
• Obavezna najava naveza za 16.04.2022. na obrascu za najavu

2. dan
• Doručak
• Konsultacije sa iskusnim članovima iz organizacije u slučaju potrebe od strane vođa naveza
• Penjačke aktivnosti
• Večera
• Obavezna najava naveza za 17.04.2022. na obrascu za najavu
3. dan
• Doručak
• Konsultacije sa iskusnim članovima iz organizacije u slučaju potrebe od strane vođa naveza
• Penjačke aktivnosti
• Odjava tabora

Kompletan elaborat alpinističkog tabora možete pogledati OVDE.