Planinarski savez Srbije

Alpinistički tabor Meteori 2022.

K O N K U R S

Za učešće na alpinističkom taboru „Meteori 2022“

ORGANIZATOR: Alpinistički Odsek „Jastrebac“ Kruševac u saradnji sa KA PSS

VOĐA TABORA: Nenad Tripković

CILj TABORA: Penjanje u suvoj steni opremljenih i polu opremljenih smeri visine od 50m do 350m, počev od IV stepena težine po UIAA lestvici i teže.
Bezbedno uvođenje neiskusnih i mlađih penjača u duže smeri većih težina.
Predavanje i otvorena diskusija na temu: „Bezbednost pri izvođenju višerastežajnih alpinističkih uspona.“.
U izbor ulaze samo penjači sa overenim zvanjem za 2022.g..

OPŠTE: Na taboru bi se radili usponi u stenama velikih Meteora gde ima smeri počev od III do IX stepena težina po UIAA lestvici pa i teže. Smeri su uglavnom opremljene tako da se penju uglavnom „multipič“ a ima i tradicionalnih smeri. Mlađi alpinisti pripravnici imaju uslov da popnu deset smeri koje su opremljene, na ovom taboru to bi im bilo omogućeno i sa tim bi ispunili neke od uslova za dalje usavršavanje.
Takođe i stariji alpinisti pripravnici kao i alpinisti bi se oprobali u teškoj i kvalitetnoj steni i sa tim podigli stepen spremnosti alpinističke zajednice.
AOJ koje vode manje iskusne penjače obavezni su da obezbede vođe naveza za takve penjače.

VREME IZVOĐENjA: Vreme izvođenja tabora je od 30. 04. do 05. 05. 2022 g.

NAČIN PREVOZA: Prevoz će biti organizovan putničkim vozilima ili javnim prevozom.

SMEŠTAJ: Smeštaj je u kampu „Vrakos“ cena je 12 eura/dan.

CENA: Učesnici sami snose sve troškove.

BROJ I OBAVEZE UČESNIKA: Broj učesnika je ograničen !
Kriterijum i rang lista učesnika: Minimalno zvanje Mlađi alpinista pripravnik ili završen letnji početnički alpinistički tečaj, sposobnost vođenja u smerima IV stepena težine (UIAA lestvica), Alpinistički Odseci i Sekcije se obavezuju da za manje iskusne penjače obezbede iskusne vođe naveza.
Rang lista se pravi na osnovu penjačkih kartona 2019 – 2020 – 2021.
Komisija zadržava pravo da na osnovu uvida u penjačku aktivnost prijavljenog kandidata donese konačnu odluku o prihvatanju učešća na taboru.
Učesnici će dobiti od organizatora i vođe tabora spisak smerova koji mogu da penju i dužni su da se toga striktno pridržavaju.
Učesnici su u obavezi da vode dnevni izveštaj o usponima, ukupan izveštaj ostvarenih uspona, kao i da prilože 10 do 15 fotografija sa istih.
U izbor dolaze samo kandidati koji su redovno predavali penjačke kartone Komisiji, penjači koji su učestvovali na akcijama koje je organizovala KA PSS u 2021 g. ko i penjači koji su svojom aktivnošću u proteklom periodu doprineli radu KA PSS.
Svi učesnici su u obavezi da poštuju Pravilnik o bezbednosti i odgovornosti u izvođenju planinarskih aktivnosti PSS, pravila i uputstva domaćina kao i vođe akcije.
Obavezno poneti planinarsku knjižicu sa markicom za tekuću godinu.
Molimo sve koji žele da učestvuju na taboru da se prijavljuju u okviru svog realno raspoloživog vremena, svojih finansijskih mogućnosti. Odustajanje u zadnji čas bez ikakvog ili objektivnog razloga smatraće se nepoštovanjem ostalih učesnika, domaćina i organizatora ovog tabora, i uticaće na mogućnost Vaših daljih učešća u aktivnostima KA PSS. Takođe Vas molimo da ne uslovljavate termine polaska i povratka sa tabora Vašim ličnim interesima i potrebama a za sve objektivne razloge KA će sigurno imati razumevanje. Učesnici su u obavezi da učestvuju na akciji u okviru objavljenog termina. Svako odstupanje od tog termina neće biti tolerisano i smatraće se kao samostalna akcija. Takođe očekujemo da se svi angažuju u okviru svojih mogućnosti što se tiče prevoza i da se prijave vrše uz napomenu dali ste spremni da angažujete sopstveni automobil. Putno osiguranje je obavezno i svi učesnici su dužni da ga pokažu na uvid vođi akcije na dan polaska.

PRIJAVE:
Na e-mail alpinizam@pss.rs
Svi učesnici učestvuju na vlastitu odgovornost.

Kompletan elaborat alpinističkog tabora možete pogledati OVDE.