Planinarski savez Srbije

Alpinistički tabor Komovi 2023

K O N K U R S
za učešće na alpinističkom taboru „Komovi 2023“

ORGANIZATOR: Alpinistički odsek Šabac i KA PSS
VOĐA TABORA: Vojislav Škrbić
CILj TABORA: Penjanje strmih snežnih padina nagiba 45% do 70% i pristup na vrhove preko 2000 m. U izbor ulaze samo penjači koji su predali penjačke kartone Komisiji za alpinizam. Prednost imaju penjači sa overenim zvanjima za 2023. godinu.
VREME IZVOĐENjA TABORA: 09-12.03.2023. godine
NAČIN PREVOZA: Prevoz će biti u sopstvenoj režiji, automobilima ili sredstvima javnog prevoza. Pre polaska obavezno se informisati o uslovima ulaska u Crnu Goru.
SMEŠTAJ: Smeštaj rezervisati kod Mikše Ćulafića mob.tel. +38269582644, sa domaćinom je moguće dogovoriti hranu i piće, u restoranu postoji kuhinja, tv, internet. Cena smeštaja je 10€ za noć
CENA: Troškove snose sami učesnici.
BROJ UČESNIKA: Ograničen.

  • Kriterijumi i rang lista učesnika: minimalno zvanje mlađi alp. pripravnik ili tečajac sa završenim zimskim alpinističkim tečajem. U tom slučaju, klubovi, odseci i sekcije koji šalju tečajce ili mlađe alp.pripravnike moraju da zaduže min. 1 (jednog) iskusnijeg penjača na 2 (dva) neiskusna u skladu sa alpinističkim pravilnikom PSS-a.
  • Rang lista se pravi na osnovu alp. kartona 2021 – 2022.
  • Učesnici su u obavezi da najave svoje uspone dan ranije i vode dnevni izveštaj uspona, ukupni izveštaj ostvarenih uspona, kao i da prilože 10 do 15 fotografija sa istih (fotografije se šalju na mejl KA PSS).
  • Svi učesnici su u obavezi da poštuju Pravilnik o bezbednosti i odgovornosti u izvođenju planinarskih aktivnosti PSS, pravila i uputstva organizatora i vođe akcije.
  • Obavezno poneti planinarsku knjižicu sa overenom markicom za tekuću godinu i popunjenu izjavu o rizicima i preuzimanju odgovornosti.

PRIJAVA: Prijava se vrši uz popunjeni registracioni list, izjavu o rizicima i preuzimanju odgovornosti, dostavljanje penjačkih kartona za period 2021 – 2022. godina na e – mail adresu vskrbic54@gmail.com i alpinizam@pss.rs, najkasnije 7 dana pre početka tabora.

Informacije na broj telefona 064 2094738 Vojislav Škrbić
Svi učesnici učestvuju na vlastitu odgovornost.

Kompletan elaborat alpinističkog tabora možete pogledati ovde