Planinarski savez Srbije

Alpinistički tabor Kablar 2023.

K O N K U R S

za učešće na alpinističkom taboru „Kablar 2023“

ORGANIZATOR: Alpinističkiodsek Čačak i KA PSS
VOĐA TABORA: Slobodan Milovanović
CILj TABORA: Penjanje u suvoj steni klasičnih alpinističkih smerova visine 50 – 300 m, težina od III stepena UIAA.
U izbor ulaze samo penjači koji su predali penjačke kartone Komisiji za alpinizam. Prednost imaju penjači sa overenim zvanjima za 2023. godinu.
VREME IZVOĐENjA TABORA: 19-21.05.2023. godine
NAČIN PREVOZA: Prevoz će biti u sopstvenoj režiji, automobilima ili sredstvima javnog prevoza.
SMEŠTAJ: Smeštaj i štab tabora je u planinarskom domu PD Kablar. Naknada za korišćenje doma je 700 dinara po osobi po noćenju. Rezervacije na tel. 064/852-60-48 (Aleksandar Barać).
CENA: Troškove snose sami učesnici.
BROJ UČESNIKA: Ograničen.

Kriterijumi i rang lista učesnika: minimalno zvanje mlađi alp. pripravnik ili tečajac sa završenim letnjim alpinističkim tečajem. U tom slučaju, klubovi, odseci i sekcije koji šalju tečajce ili mlađe alp.pripravnike moraju da zaduže minimum 1 (jednog) iskusnijeg penjača na 2 (dva) neiskusna u skladu sa
alpinističkim pravilnikom PSS-a.Učesnici tabora koji ne budu mogli da oforme navezu u skladu sa pravilnikom, moći će svoje aktivnosti da sprovode samo na sportskim smerovima.
Rang lista se pravi na osnovu alpinistiških kartona 2021 – 2022.
Učesnici su u obavezi da najave svoje uspone dan ranije i vode dnevni izveštaj uspona, ukupni izveštaj ostvarenih uspona, kao i da prilože najmanje 5 fotografija sa istih (fotografije se šalju na alpinistikablar@gmail.com ). Svi učesnici su u obavezi da poštuju Pravilnik o bezbednosti i odgovornosti u
izvođenju planinarskih aktivnosti PSS, pravila i uputstva organizatora i vođe akcije.
Obavezno poneti planinarsku knjižicu sa markicom drugog stepena osiguranja za tekuću godinu i popunjenu izjavu o rizicima i preuzimanju odgovornostikoja je u sastavu ovoga Elaborata.

PRIJAVA: Prijava se vrši uz popunjeni registracioni list i izjavu o rizicima i preuzimanju odgovornosti (u sastavu Elaborata), dostavljanje penjačkih kartona za period 2021 – 2022. godina na e–mail adresu alpinistikablar@gmail.com , najkasnije 5 dana pre početka tabora.

Informacije na broj telefona 064/1923816 (Boris Levai).

Svi učesnici učestvuju na vlastitu odgovornost.

PLAN I PROGRAM TABORA

1. dan

 • Smeštanje učesnika
 • Večera i druženje
 • Obavezna najava naveza za 20.05.2023. na obrascu za najavu

2. dan

 •  Doručak
 • Konsultacije sa iskusnim članovima iz organizacije u slučaju potrebe od strane vođanaveza
 • Penjačke aktivnosti
 • Večera i druženje
 • Obavezna najava naveza za 21.05.2023. na obrascu za najavu

3. dan

 •  Doručak
 • Konsultacije sa iskusnim članovima iz organizacije u slučaju potrebe od strane vođa naveza
 • Penjačke aktivnosti
 • Odjava tabora

Kompletan elaborat alpinističkog tabora možete pogledati OVDE.