Planinarski savez Srbije

Alpinistički kurs početne i napredne zimske tehnike i tabor AO Jastrebac

Od 27.2. do 06.3. 2021. na Durmitoru je održan kurs početne i napredne zimske tehnike , kao i tabor alpinističkog odseka Jastrebac. U okviru kursa, svakodnevno su rađene tehničke vežbe i održavana su teorijska predavanja. Svi učesnici su izašli na vrhove Šljeme i Savin Kuk, a dva učesnika su uspone i spust izvršila na turno skijama. Uoči uspona na Savin Kuk, svi učesnici bivakovali su u vučjim jamama, grobicima i igloima, na visini od 1980mnv. Polaznici početnog kursa ispenjali su po dve tečajske smeri. Učesnici naprednog kursa i tabora, ispenjali su neke od  višerastežajnih alpinističkih  smeri u amfiteatru Osojne grede i severne padine Savinog Kuka. U V kuloaru Mlečnog dola, u okviru naprednog kursa polaznici su ispenjali Vučji smer nagiba 70°/80. Takođe, nakon više godina, ponovljen je turno spust smerom Mesna Lastva.