Planinarski savez Srbije

Via ferata

VIA FERATA je obezbeđena planinska staza kroz teško pristupačne stenovite terene, opremljena nogostupima, čeličnim sajlama, gvozdenim klinovima i lestvicama, koje su pričvršćene uz stenu. Na via ferati planinari koriste lične tehničke komplete za osiguranje prilikom kretanja. Za korišćenje via ferate učesnici moraju biti fizički i psihički izuzetno pripremljeni. Za ocenjivanje tehničke težine uspona postoji više skala na međunarodnom nivou.