Planinarski savez Srbije

Zapisnici sa sastanaka komisije za visokogorstvo i ekspedicije

2014. – ZAPISNIK sa 1. sastanka
2014. – ZAPISNIK sa 2. sastanka
2014. – ZAPISNIK sa 3. sastanka
2015. – ZAPISNIK sa 4. sastanka
2015. – ZAPISNIK sa 5. sastanka
2015. – ZAPISNIK sa 6. sastanka
2015. – ZAPISNIK sa 7. sastanka
2015. – ZAPISNIK sa 8. sastanka
2015. – ZAPISNIK sa 9. sastanka
2016. – ZAPISNIK sa 10. sastanka
2016. – ZAPISNIK sa 11. sastanka

Izveštaj komisije za visokogorstvo i ekspedicije

Izveštaj za 2015.
Izveštaj za 2014.