Planinarski savez Srbije

Uspon PSK

Grad: Štrpce
Adresa: Boškovićeva bb 38236 Štrpce
Email: savapmf@gmail.com; pskusponsarplanina@gmail.com
Telefon: 0037745679224; 029070791