Planinarski savez Srbije

Spirit PSD

Grad: Sremska Kamenica
Adresa: Sedme vojvođanske brigade 16 21208 Sremska Kamenica
Email: pskspirit@gmail.com, tatjana.kovacevic83@yahoo.com
Telefon: 064 451 35 21, 06431-201-41