Planinarski savez Srbije

„Šiljak“ PK

Grad: Boljevac
Adresa: Izvorski put bb, 19370 Boljevac
Email: pksiljak@hotmail.com
Telefon: +38160 469 19 44