Planinarski savez Srbije

Ostrovica PK

Grad: Preševo
Adresa: Maršala Tita 2, 17523 Preševo
Email: bajram.sadriu@gmail.com
Telefon: +38163 17 59 337; +3817 660 279