Planinarski savez Srbije

Hajking TS PD

Grad: Novi Sad
Adresa: Prešernova 7b/21 21000 Novi Sad
Email: lazar-milosevic@live.com
Telefon: 060 768 60 60