Planinarski savez Srbije

„Fruška gora” PD

Grad: Novi Sad
Adresa: Trg galerija 4, 21000 Novi Sad
Email: pdfruskagora@gmail.com
Telefon: +38160 033 07 71 ; +38164 209 39 86
Vebsajt: http://planinari.wixsite.com/fruska-gora