Planinarski savez Srbije

28. izborni zbor Službe vodiča

Članicama i članovima Službe vodiča,

Na osnovu člana 7. Pravilnika Službe vodiča Planinarskog saveza Srbije saziva se

28. ZBOR SLUŽBE VODIČA PLANINARSKOG SAVEZA SRBIJE

Zbor će biti održan u subotu, 7. decembra 2019. godine u planinarskom domu „Čarapićev Brest“ na Avali, sa početkom u 11.00.

Poštovane koleginice i kolege, kao što znate prve subote u decembru održavamo redovni Zbor, koji će ovog puta biti izborni, prvi, pošto nam je UIAA obnovila važenje sertifikata za narednih pet godina. Da bismo izbor načelnika, sekretara i članova načelništva uspešno realizovali, potrebno je da na vreme znamo ko su predloženi kandidati i ko ima pravo glasa.

U skladu sa pravilnikom Službe pravo glasa imaju vodiči sa važećom licencom(dozvolom za rad) i plaćenom članarinom. Da bismo formirali spisak koleginica i kolega sa pravom glasa potrebno je da oni koji imaju važeću licencu ako i posle isteka predviđenog roka nisu izmirili članarinu učine to do kraja oktobra ove 2019. godine uplatom na račun Saveza sa  imenom, prezimenom i matičnim brojem u Službi vodiča. Takođe do istog roka potrebno je dostaviti kandidature za načelnika i sekretara (kandidati za načelnika predlažu kandidata za sekretara tako da se za ove dve fukcije glasa zajedno), takođe potrebno je predložiti i kandidate za članove načelništva
(najviše sedam). Po prijemu predloga do prvg novembra, lista članica i članova Službe sa pravom glasa i lista predloženih kandidata biće objavljene na sajtu Saveza, radi otklanjanja mogućih grešaka ili nesporazuma. Ostatak meseca biće iskorišćene za tehničku pripremu Zbora. Na sajtu Saveza posle usvajanja od člana načelništva biće objavljen i izveštaj načelnika za predhodni period.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati elektronskom poštom Službu sluzbavodica@gmail.com, ili poštom na adresu Saveza: Planinarski savez Srbije, Andrićev venac 2/1, 11103 Beograd, sa naznakom: za Službu vodiča.

Dnevni red, kao i pozivno pismo možete pogledati ovde.

Izveštaj načelnika za period od 2011-2019. možete pogledati ovde.

Zapisnik sa sednice Načelništva i nastavnog tima Službe vodiča održanog 7.11. 2019. možete pogledati ovde.

Listu kandidata za izborni Zbor 2019. možete pogledati ovde.

Služba vodiča PSS