Planinarski savez Srbije

Seminar za markiranje planinarskih i pešačkih puteva

Komisija za planinarske terene Planinarskog saveza Srbije  organizuje 11. seminar za markiranje planinarskih i pešačkih puteva Rajac, 6-8. novembra 2020. godine

Lokacija: Planinarski dom „Čika Duško Jovanović“ – Rajac (kod Ljiga)
Organizator: – Komisija za planinarske terene Planinarskog saveza Srbije
Lice za kontakt: – Uglješa Gvozden, telefon: 064 2909 305,
e-mail: gvozdenug@hotmail.com

Predavači i demonstratori: Boris M. Mićić, Branislav Božović, Uglješa Gvozden, Dragan Dimitrijević, Miloš Radosavljević i Boro Milosavljević

Broj učesnika: – do 30 učesnika po redosledu prijavljivanja i uplati kotizacije

Način prijave: – pismeno preko kancelarije Saveza. Prijave i saglasnost za učešće na Seminaru dostavljaju klubovi za svoje kandidate.
U prijavi dostaviti sledeće podatke: ime i prezime kandidata, naziv kluba, broj planinarske kartice, datum rođenja, broj telefona, e-mail i adresa stanovanja kandidata.

Rok za prijave: do 20. oktobra 2020.

Cena seminara: kotizacija 800 dinara. Uplata na račun: 325-9500600031176-30 Planinarski savez Srbije, Andrićev venac 2, Beograd; svrha uplate: Seminar za markiranje.

Cene smeštaja i ishrane u planinarskim domu na Rajcu:

– Spavanje: 700 dinara u sobama; 400 dinara u potkrovlju sa posteljinom i 300 dinara u potkrovlju u sopstvenim vrećama.
Uplate za smeštaj na račun PSK „Pobeda“ Bgd: 325-9500600029789-20 Svrha uplate: smeštaj za Seminar za markiranje.
– Ishrana: 3 obroka – 1200 dinara (dnevno) ili po dogovoru sa restoranom. Uplate za ishranu neposredno u restoranu na Rajcu (u gotovini ili na račun restorana po završetku obuke).

Prevoz: u individualnoj organizaciji

Svaki učesnik dobija: Diplomu o završenom Seminaru, kao i posluženje: kafu i kiselu vodu u pauzama predavanja.

NAPOMENA:

Organizator Seminara zadržava pravo promene plana ili otkazivanja Seminara u zavisnosti od nepredviđenih okolnosti ili promene uslova zaštite od pandemije Kovid-19.
Obavezno se pridržavati mera zaštite od Kovid-19. Sa sobom poneti zaštitne maske i rukavice i prikladnu odeću za rad na terenu.

Svi planinari koji žele da se uključe u obeležavanje planinarskih i pešačkih puteva i deonica Evropskih pešačkih puteva kroz Srbiju, trebaju da se osposobe kroz Seminar za markiranje!

 

PROGRAM 11. SEMINARA ZA MARKIRANJE

Petak, 06. novembar :

Do 21:00 Prikupljanje polaznika Seminara i predavača i smeštaj u Domu

Subota, 07. novembar:

08:45 – 09:00 Otvaranje kursa i uvodna reč

09:00 – 09:45 Planinarske staze i putevi
– istorijski osvrt na obeležavanje u svetu i kod nas
– definicije
– upotreba staza i puteva
– kategorizacija puteva

9:45 – 10:15 kafe pauza

10:15 – 11:00 Postupak otvaranja planinarskih puteva
– značenje mreže puteva
– postojeće i nove mreže puteva
– katastar planinarskih i pešačkih puteva
– postupak realizacije otvaranja novih planinarskih puteva

11:00 – 11:45 Obeležavanje planinarskih staza i puteva
– osnovne oznake
– posebne oznake
– dodatne oznake
– zimske markacije
– šumske i druge neplaninarske oznake

11:45 – 12:15 pauza

12:15 – 13:00 Zaštita prirodnog i kulturnog nasleđa pri trasiranju,
izgradnji i korišćenju planinarskih puteva i staza
– Prirodni uslovi, zaštićena prirodna dobra, vrednosti i retkosti, prirodna raznovrsnost
– tlo
– oblici predela (prirodni, kulturni, urbani)
– karakteristike visinskih pojaseva i mogućnost kretanja
– uticaj hodanja na podlogu

13:00 – 15:00 pauza za ručak

15:00 – 15:45 Tehnika markiranja i uređenja puteva
– svrha označavanja
– izrada markacija
– pravilno postavljanje planinarskih oznaka /markacija/ (teorija i praksa)
– boje i pismo
– oruđe i materijali za označavanje i održavanje planinarskih puteva

15:45 – 16:15 kafe pauza

16:15 – 17:00 Tehnika markiranja (nastavak)
– lična zaštitna sredstva
– izrada i postavljanje usmeravajućih tabli i putokaza
– opremanje kontrolnih tačaka (upisna knjiga, pečat, kutija)
– dnevnik markiranja
– optimalni sastav ekipe za markiranje
– održavanje planinarskih i pešačkih puteva

17:00 – 17:45 Dokumentacija o izgradnji i održavanju planinarskih puteva
– značaj dokumentacije
– zbirke dokumenata (projektna dokumentacija, baze podataka, dokumentacija o organizacionoj aktivnosti, dokumentacija o korišćenju, posetama i nadzoru
– upitnici za registraciju planinarskih i pešačkih puteva

Nedelja, 08. novembar:

08:00 – 08:45 doručak
08:45 – 12:30 Praktičan rad na terenu
13:00 – 14:00 pauza za ručak
14:00 – 14:30 Kratak pismeni test – provera znanja
14:30 – 15:00 pauza
15:00 – 15:30 Podela diploma i završetak seminar